Neuro Linguïstisch Programmeren

Met gebruikmaking van de NLP techniek kun je oude opgedane ervaringen op een andere manier gaan beleven. Het verkent de relatie tussen wat we denken (neuro-), wat we communiceren (linguïstisch) en hoe we ons gedragen (programmeren). Je kunt het daarom zien als een soort gebruikershandleiding voor ons brein. De NLP-interventie is erop gericht ongewenste gedragseffecten te verhelpen en te onderzoeken wat de ‘positieve intentie’ van het gedrag was. De cliënt wordt uitgedaagd dit bij zichzelf na te gaan. Het doel is vervolgens om de intentie te behouden (bijvoorbeeld aandacht trekken, willen dat mensen rekening met je houden enzovoorts), maar het gedrag te veranderen, zodanig dat de ongewenste neveneffecten niet optreden. Door je zo bewust te worden van je gedraging en overtuiging, kan dit omgebogen worden naar een nieuw inzicht waardoor je je anders gaat gedragen en daardoor anders in het leven komt te staan. Het kan blokkerende gedachten verminderen en ruimte geven voor nieuwe ervaringen. NLP is in de jaren 70 ontstaan door onderzoek van Richard Bandler en John Grinder naar “succesvolle” mensen en hun mentale processen. Zij onderzochten de bewuste en onbewuste strategieën van deze mensen die er voor zorgden dat zij zulke goede resultaten behaalden.