Relatie communicatie coaching

Verbeter je communicatie in je relatie en her-ontdek elkaar weer!

  • De meeste klanten bereiken hun doel in slechts 3 tot 6 sessies!
  • Je investeert nu en neemt gereedschap mee voor het leven!

Eis je of stel je een verzoek?
Deze coachingmethode is er op gericht om elkaar te respecteren en empathisch naar elkaar te luisteren. De mooie gedachte dat we elkaar woordeloos begrijpen is helaas zelden het geval. In het begin van de relatie lijkt dit vaak wel zo,  maar na enige tijd  kan er ongemerkt onbegrip komen over bepaalt gedrag en dit kan een verwijdering tot gevolg hebben.

Bij zuivere communicatie geef je elkaar de mogelijkheid om vanuit je behoefte een verzoek te formuleren. Het mooie is, dat als op een verzoek een negatief of positief antwoord komt,  dit altijd een opening biedt om elkaar beter te gaan begrijpen.

Ook gaan we tijdens de gesprekken meer de diepte in om te achterhalen wat de behoefte achter het gedrag is. Door dit van elkaar te ontdekken gaat er vaak een wereld van begrip openen en kan de verbinding weer worden gevoeld.

Als we in plaats van een verzoek een eis stellen wordt het een hele ander communicatie.

Op dat moment wordt de ander in de hoek geduwd en kan zich alleen nog maar verweren (strijd) of accepteren (machteloos). Er is op dat moment geen open communicatie meer. Er ontstaat een machtsstrijd.

Helaas ontstaat dit vaak tussen partners terwijl dit niet de intentie is. Door elkaar te raken op gevoeligheden wordt de machtsstrijd alleen maar intenser en gaat de liefde langzaam over naar irritatie en afstandelijkheid.

Je ziet dit bijvoorbeeld ook veel in gezinssituaties. De ouder eist van het kind dat hij/zij iets moet doen, waarop het kind zich over het algemeen zal verzetten. Hoe vaker dit voorkomt hoe meer het kind een aversie ontwikkelt om iets te ‘moeten’ doen. Het woord ‘moeten’ krijgt een hele negatieve lading.

Waarom is het als ouder /partner zo lastig om een verzoek te doen en te vertellen vanuit welk gevoel en welke behoefte deze vraag ontstaan is?

Als je ongeduldig bent is een eis een hele korte directe weg. Neem je echter iets meer de tijd dan zal je gaande weg merken hoe het contact met je kind/partner verbeterd. Je krijgt echt contact. Soms zal een eis uiteindelijk voor je gevoel  noodzakelijk zijn, maar bij grote uitzondering, en ook daarbij kun je uitleggen waarom het een eis is.

Het is vaak veel effectiever en liefdevoller om vanuit de “ik” vorm te spreken en daarbij te verwoorden wat de waarneming is/was en welk gevoel dit gaf. Het uitgangspunt is dat je je eerst bewust wordt van de reden achter je verzoek, kortom wat is je behoefte er achter.

Als je dit weet kun je de vraag stellen en geef je de ander de mogelijkheid om vanuit zijn/haar eigen gevoel en behoefte te reageren. Het resultaat is zuivere open communicatie. Ook als de ander je verzoek niet inwilligt behoud je de communicatie waarop je in een later stadium kunt terugkomen.

In het begin is dit best lastig maar na een paar sessies wordt het steeds duidelijker en kun je elkaar helpen om het toe te passen.

Mocht u in een conflict situatie beland zijn dan kan ik u via NVC mediation helpen om weer dichterbij elkaar te komen en de wezenlijke behoefte te achterhalen en uit te spreken naar elkaar.