Omgaan met Hoogsensitieviteit (HSP)

Misschien heb je wel eens eerder van de kreet HSP of hoogsensitief gehoord maar weet je nog niet zeker of je hoog sensitief bent of wil je niet in een hokje worden gestopt.

De meeste mensen ontdekken gaandeweg hun hoogsensitiviteit door de herkenning van verhalen van anderen. Als je twijfelt kan ik je het boek aanraden van Susan Marlette Hart: leven met hooggevoeligheid. Voor veel mensen is het een feest der herkenning.

Veel cliënten die hoogsensitief zijn zitten vol met schaamte en onzekerheid omdat zij het gevoel hadden als kind ‘anders te zijn’ . Omdat anders zijn je weghoudt van de groep gaat een kind al snel allerlei strategiën ontwikkelen om er bij te horen. Helaas heeft dit tot gevolg dat de eigenheid steeds minder wordt en er schaamte ontstaat en ontkenning van de eigen behoefte. Het resultaat hiervan kan een laag zelfbeeld zijn of juist het uitschakelen van gevoelens.

Hoogsensitiviteit  wordt derhalve niet altijd positief ervaren, terwijl met de juiste begeleiding blijkt dat het juist een hele bijzondere gave kan zijn.

Hoogsensitieve mensen zijn zich over het algemeen meer bewust van prikkels, energieën en emoties. Gevoeligheid voor grote groepen, heftige emoties, fel licht óf harde geluiden verstoren vaak de innerlijke rust, waardoor je uit verbinding raakt – ook met jezelf -, óf extreem druk óf juist heel teruggetrokken wordt.

Coaching
Mijn coachinginterventie is er met name op gericht om de ‘eigenheid’ weer terug te krijgen en waardering te krijgen voor wie je bent. Schaamte en oordelen worden besproken en komen daardoor in het licht en mogen verdwijnen.Het proces wordt ondersteund met grondingsoefeningen, energiebewustzijn, mediaties en ontspanningsoefeningen.

Ik heb de opleiding voor begeleiding HSP gevolgd bij Susan Marletta Hart in 2012 en veel ervaring opgedaan in mijn  coachingspraktijk. Daar ik ook hoogsensitief ben heb ik zelf ook moeten ontdekken wat werkt en wat niet. Mocht je niet in de omgeving van Amsterdam wonen dan kun je via bovenstaande link een coach zoeken in jouw omgeving.

HSP TEST
Het begrip HSP is voor het eerst echt benoemd door Elaine Aaron. Hooggevoeligheid komt volgens haar onderzoek onder 15-20% van de bevolking voor, zowel bij mannen als vrouwen. Deze mensen hebben een aanzienlijk gevoeliger zenuwstelsel, waardoor dagelijkse prikkels moeilijker verwerkt kunnen worden en belastende gevolgen kunnen hebben.

De HSP test is een zelftest die bestaat uit een 23 tal vragen. De HSP test werd ontwikkeld door Elaine Aron en Arthur Aron (1997). Dit gebeurde aan de hand van kwalitatieve interviews met hoogsensitieve personen . De vragenlijst is ontworpen om de individuele verschillen te meten bij hooggevoeligheid. In verschillende wetenschappelijke onderzoeken werden de psychometrische eigenschappen van de HSP-schaal onderzocht. De resultaten toonden aan dat deze schaal valide en betrouwbaar is om het concept hooggevoeligheid te meten.

Beantwoord alle vragen. Beantwoord het zoals het voor jou voelt. Antwoord met Ja als het enigszins opgaat.

(schrijf het aantal keer ja en/of nee op) geef jezelf een punt voor iedere “ja”.

Antwoord: Ja/ Nee

 1. Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
 2. Ik word beïnvloed door stemmingen van anderen.
 3. Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
 4. Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken op een plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.
 5. Ik ben gevoelig voor de effecten van cafeïne.
 6. Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
 7. Ik heb een rijke complexe innerlijke belevingswereld.
 8. Ik voel mij niet op mijn gemak bij harde geluiden.
 9. Ik kan diep ontroerd raken door kunst of muziek.
 10. Ik ben consciëntieus (wil dingen volgens mijn geweten doen).
 11. Ik schrik gemakkelijk.
 12. Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.
 13. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
 14. Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
 15. Ik kijk uit principe niet naar geweldadige films of tv-shows.
 16. Ik voel me ongemakkelijk als er om mij heen veel gebeurt.
 17. Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk.
 18. Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet daarvan.
 19. Het vermijden van situaties die me van streek maken heeft bij mij een hoge prioriteit.
 20. Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.
 21. Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen.
 22. Als ik erge honger heb heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.
 23. Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.

Op deze test bestaan geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden: alle antwoorden mogen er zijn. Elaine Aron legt uit: Wie 14 of meer van de uitspraken op zichzelf van toepassing acht, is waarschijnlijk een HSP. Echter, geen enkele psychologische test is zo accuraat dat jij je leven erop zou moeten baseren. Als 1 of 2 vragen op jou van toepassing zijn, maar dan wel heel erg van toepassing, dan zou je ook gerechtigd zijn om jezelf hoog sensitief te noemen.