EMDR

EMDR schept op eenvoudige wijze een manier om nare ervaringen te verwerken en heft barrières op waardoor er weer een gezonde emotionele ontwikkeling op gang kan komen.

Met EMDR is het niet nodig om uitgebreid te praten over het verleden en toch worden, door het stimuleren van het informatieverwerkingssysteem, in een relatief korte periode therapeutische doelen bereikt.
De grootste kracht van EMDR is dat de herinnering aan een traumatisch beeld en het daarbij behorende gevoel, vrij snel de emotionele lading verliest en het dus minder pijnlijk is om aan de gebeurtenis terug te denken.

Met EMDR is het ook mogelijk om positieve gevoelens, zoals bijvoorbeeld zelfvertrouwen, te versterken.

Het is een relatief nieuwe therapie die in 1989 is ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Shapiro.

Werkwijze
Ik zal je vragen om je aandacht te richten op een herinnering waar je last van hebt, bij voorkeur het meest traumatische moment inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dan zal ik je vragen om je aandacht op dit beeld en bijbehorende gevoel te richten en je vragen wat er in je gedachten naar boven komt. Dit gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus. Doorgaans maak ik gebruik van een koptelefoon met piepjes, soms gebruik ik mijn hand. Dit is afhankelijke van jouw voorkeur.

Na elke set wordt er even rust genomen en dan zal ik je vragen wat er in je gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten, beelden en gevoelens op gang en zal er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderd ook het herinneringsbeeld of wordt het beeld waziger of kleiner.

Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in je levensgeschiedenis.

Wetenschappelijk Onderzoek
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. De resultaten zijn positief, er blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Hoe EMDR nu precies werkt is nog onduidelijk. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking.